Правила

1.1. Беручи до уваги поточну економічну ситуацію в Україні, і необхідність розширення доступу пацієнтів до ефективних лікарських засобів, Компанія САНТЕН ОЙ (далі - "Компанія") має намір вжити заходів задля підвищення доступності окремої продукції Компанії для кінцевих споживачів шляхом впровадження Програми “Ясний зір для життя” (далі - "Програма").
До процесу реалізації залучена окрема компанія-адміністратор - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРАДІГМ ГРУПА», юридична особа, зареєстрована і діюча за законодавством України, зареєстрована за адресою бульвар Дружби Народів, 7, оф. 73, м. Київ, 01042, Україна (далі – «Адміністратор Програми»).

1.2. Програма реалізується відповідно до даних Правил.

1.3. Дані Правила розміщуються на веб-сайті Програми і знаходяться у відкритому доступі для ознайомлення з ними усіма зацікавленими особами, а також можуть бути надані по запиту будь-якого зацікавленої особи.

1.4. Веб-сайт Програми знаходиться за веб-адресою: clearvision.com.ua

1.5. Телефонний номер гарячої лінії Програми: 0800 502 347 (далі - «Гаряча лінія Програми»). Вартість телефонних викликів та відправки СМС на номер Гарячої лінії Програми оплачуються згідно тарифів Вашого оператора.

2.1. Програма діє з 15 травня 2020 до 15 травня 2022 року.

2.2. Програма діє на території України (крім анексованих територій та зони проведення операції Об’єднаних сил) у аптеках - учасниках Програми.

2.3. Компанія залишає за собою право змінювати умови участі в Програмі, розмір знижки, виключати з Програми існуючі або додавати до Програми нову продукцію чи послуги, продовжити, призупинити або зупинити Програму без попередження учасників Програми.

3.1. У Програмі бере участь наступна продукція Компанії (надалі - Продукція):

  • лікарський засіб “Косопт®”
  • лікарський засіб “Таптіком®”

4.1. Споживач має можливість взяти участь в Програмі шляхом отримання картки учасника у лікаря-офтальмолога та її активації шляхом надсилання СМС повідомлення із унікальним 8-ми цифровим номером (розміщений на зворотній стороні картки) і фразою «згоден на обробку персональних даних, повідомлення про обробку отримав» на спеціальний номер телефона Гарячої лінії Програми. Вартість відправки СМС повідомлення згідно з тарифами мобільного оператора. У відповідь на СМС повідомлення до споживача надійде СМС повідомлення про активацію картки учасника з текстом: "Карта активована. Ви зареєстровані в програмі Ясний зір для життя." Після активації картки учасника реєстрація споживача вважається завершеною і він стає учасником Програми. У Програмі можуть взяти участь виключно повнолітні дієздатні фізичні особи.

4.2. Здійснивши активацію картки учасника Програми споживач (фізична особа) таким чином підтверджує, що він ознайомлений з цими Правилами реалізації Програми, приймає умови участі в Програмі, згоден з ними та зобов'язується їх виконувати.

4.3. Одна картка учасника Програми може використовуватися одним споживачем (пацієнтом), з номера телефона якого було активовану відповідну картку учасника Програми. Адміністратор Програми лишає за собою право здійснювати перевірку виконання даної вимоги Правил шляхом направлення СМС повідомлення на номер з якого було активовану відповідну картку учасника Програми з кодом підтвердження. В такому разі надання знижок чи інших переваг передбачених Програмою можливе лише після повідомлення учасником Програми правильного коду підтвердження особі, що здійснює відпуск Продукції та/або здійснює дії пов’язані з наданням інших переваг передбачених Програмою.

4.4. У разі зміни номеру телефону, який було зареєстровано у Програмі, споживач має право звернутись на Гарячу лінію Програми з проханням змінити номер телефону, до якого прив’язана картка учасника Програми. У такому разі споживачу необхідно буде вказати оператору номер картки. Після зміни зареєстрованого номеру телефону, на новий номер у якості підтвердження буде надіслано СМС наступного змісту “Номер телефону змінено”. Інформація щодо попереднього номеру телефону анулюється. Номер картки споживача залишатиметься незмінним.

4.5. Програма передбачає зниження вартості терапії Продукцією, яка бере участь у Програмі, для споживачів - пацієнтів, яким лікар призначив відповідну терапію. Знижка надається споживачу в аптечних закладах - учасниках Програми, перелік який міститься на веб-сайті Програми у розділі “Аптеки”.

4.5.1. Розмір знижки щодо придбання придбання Продукції складає до 25% від звичайної ціни продажу такої Продукції у відповідних аптечних закладах, що є учасниками Програми. Інформація щодо конкретного розміру знижки та її співвідношення до попередньої ціни реалізації лікарського засобу надається відповідними аптечними закладами, що є учасниками Програми.

4.5.2. . Надання споживачу (пацієнту) знижки в рамках Програми здійснюється за пред’явленням в Аптеці:

  • активованої картки учасника Програми для її перевірки за допомогою пристрою для зчитування штрих-кодів та/або спеціального програмного забезпечення або повідомлення її номера;
  • рецепту, виданого лікарем закладу охорони здоров’я із зазначенням міжнародних непатентованих назв відповідної Продукції.

4.5.3. Картка учасника Програми дає можливість споживачу придбати зі знижкою в рамках Програми Продукцію загальною кількістю не більше ніж 2 упаковки на календарний місяць. Адміністратор Програми має право розширити зазначений вище ліміт упаковок Продукції на календарний місяць для окремого споживача, за окремим запитом такого споживача за номером телефону Гарячої лінії Програми (вартість дзвінка відповідно до тарифів Вашого оператора), за наявності причин, які на думку Адміністратора Програми будуть поважними. Таке рішення про розширення ліміту не може бути гарантованим та приймається у якості виключення на розсуд Адміністратора Програми. ВІдмова Адміністратора Програми у розширенні такого ліміту з будь-яких причин не може вважатися порушенням цих Правил.

5.1. Активуючи картку учасника Програми, споживач тим самим надає свою згоду та дозвіл ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» на збирання, обробку будь-яким способом та безкоштовне використання наданих персональних даних, а саме: номера телефону, даних щодо Продукції Компанії придбаних в рамках Програми (а саме: найменування Продукції, кількість та місце придбання), а також інших даних, що самостійно надаються для участі в Програмі, або будуть надані ТОВ «ПАРАДІГМ ГРУПА» в майбутньому (надалі — «Персональні дані»). Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

5.2. Персональні дані зберігаються у базі даних чи окремо та використовуються для цілей реалізації Програми та з метою організації повідомлень та розсилки інформаційних матеріалів щодо Програми. Реєстрацією у Програмі та отриманням картки учасника фізична особа (споживач) підтверджує свою згоду на отримання смс повідомлень та/або дзвінків та отриманням інформації/матеріалів щодо Програми. Дана згода діє впродовж строку дії Програми, але може бути відкликана в будь-який час, шляхом повідомлення про відкликання згоди під час здійснення телефонного дзвінка на Гарячу лінію Програми. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних, споживач втрачає право на подальшу участь у Програмі.

5.3. Надання такої згоди розглядається у розумінні відповідних положень Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

5.4. Реєстрацією у Програмі та отриманням картки учасника фізична особа (споживач) підтверджує, що з моменту реєстрації у Програмі та отримання картки учасника вона належним чином повідомлена про мету збору своїх Персональних даних, склад та зміст зібраних даних, права, передбачені у ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», та осіб, яким її дані передаються.

5.5. Адміністрування даних всіх учасників програми “Ясний Зір для життя” здійснює ТОВ«ПАРАДІГМ ГРУПА», юридична особа, зареєстрована і діюча за законодавством України, зареєстрована за адресою бульвар Дружби Народів, 7, оф. 73, м. Київ, 01042, Україна - «Адміністратор Програми» через веб-сайтhttp://www.clearvision.com.ua

6.1. Активуючи картку учасника Програми, споживач тим самим надає свою згоду на отримання розсилки на мобільний номер телефону у вигляді смс чи повідомлень на електронні сервіси передачі повідомлень (месенджери), які зареєстровані за номером мобільного телефону щодо:

  • змін умов Програми
  • доступності Продукції Компанії
  • нагадувань щодо участі Споживача у Програмі

6.2. Споживач у будь-який час протягом строку дії Програми може відмовитись від розсилки шляхом звернення на Гарячу лінію Програми (вартість дзвінка відповідно до тарифів Вашого оператора). Відмова споживача від розсилки має наслідком автоматичне виключення його з участі у Програмі.

6.3. У будь-який час споживач може звернутись на Гарячу лінію Програми та поновити розсилку на номер телефону, який зареєстрований у Програмі, що також автоматично поновлює участь такого споживача у Програмі.

6.4. Розсилка не є рекламою лікарських засобів, а здійснюється виключно з метою інформування споживача про питання, пов’язані з його участю у Програмі,